Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Podpisano umowę o współpracy pomiędzy Fundacją Polskiej Akademii Nauk a Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Umowę między ORPEG a Fundacją PAN podpisali: Ireneusz Samodulski, Prezes Zarządu Fundacji oraz Justyna Kralisz, Dyrektor ORPEG. Porozumienie zostało zawarte 31 maja 2023 roku.

W ramach współpracy planowana jest realizacja działań o charakterze edukacyjnym, badawczo-naukowym oraz upowszechniającym, ukierunkowanych na kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwiamy uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju. Misją ORPEG jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Skip to content