PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY – WALIDACJA PRODUKTU FINALNEGO

Fundacja Polskiej Akademii Nauk z przyjemnością informuje, iż w dniu 19 lutego 2014 Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Mazowieckiego pozytywnie zwalidowała Produkt Finalny opracowany w ramach projektu.

Skip to content