PROJEKT ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY – ZMIANA PARTNERA PROJEKTU

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuje, iż nastąpiła zmiana Partnera projektu „PI Zintegrowane Innowacyjne Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży szczególnego ryzyka w wieku 15-19, ukierunkowane na zwiększenie potencjału zawodowego – MODEL MAZOWIECKI”.

W miejsce Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Partnerem projektu została Fundacja ADYS.

Fundacja ADYS jest organizacją aktywnie działającym na terenie województwa mazowieckiego w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych. Partner projektu odpowiadała będzie za proces upowszechniania Produktu Finalnego.

Skip to content