„Rzemieślnik na czasie!” – podsumowanie wydarzeń

W ramach realizacji zadania „Rzemieślnik na czasie!” zorganizowaliśmy wykłady, warsztaty z profesjonalistami, konkursy międzypokoleniowe oraz panele dyskusyjne, których celem było budowanie więzi społecznych, rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, a także pokazanie zalet rzemieślnictwa i kształcenia zawodowego. Wydarzenia poświęcone były próbie znalezienia wspólnego mianownika międzypokoleniowego oraz pokazania, że zarówno starsi, jak i młodsi ludzie mogą się od siebie uczyć.

W wydarzeniach zorganizowanych w listopadzie i grudniu 2022  r. wzięło udział ponad 350 osób: uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rzemieślników zrzeszonych w cechach rzemieślniczych, przedstawicieli pracodawców i władz samorządowych. Poniżej zamieszczamy fotorelację z wydarzeń z Hrubieszowa, Białej Podlaskiej oraz Zamościa.

Zadanie „Rzemieślnik na czasie!”, realizowane w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”, płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content