Aspekty organizacyjno-prawne bibliotek publicznych jako instytucji kultury