Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki w zatrudnieniu – 2023 rok – 19.07.2023