Ćwiczenia praktyczne z dokonywania wpisów do rejestru instytucji kultury oraz do księgi rejestrowej – 24.01.2024