Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności cywilnoprawnych. Ustalanie – pobór – windykacja – 12.03.2024

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca