Gospodarowanie zasobami nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego – praktyczne rozwiązania – 07.03.2024

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca