Jak doręczenia elektroniczne wpłyną na postępowania administracyjne, doręczanie pism i decyzji w toku postępowań administracyjnych, jak wyglądają dowody wysłania i doręczenia korespondencji, skutki doręczenia w kontekście PURDE i PUH – 17.01.2024