Korzystanie z wizerunku – uwarunkowania prawne – 18.10.2023