Nadzór nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi i UKS-ami – 16.05.2023