Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłat adiacenckich