Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli – 15.05.2023