Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Procedury zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz prawidłowa dokumentacja. Zmiany w prawie pracy – 2023 – 26.06.2023r.

Skip to content