Obowiązkowy rejestr umów dla jednostek sektora finansów publicznych – 08.06.2022