Ochrona dziecka jako osoby zagrożonej popełnieniem przestępstwa na jego szkodę, jako osoby doznającej i świadka przemocy domowej. Dziecko w procedurze „Niebieskie Karty” – 04.07.2023

Skip to content