Organizacja imprez masowych na drogach publicznych – 28.09.2021