Organizacja imprez na drogach publicznych – 21.06.2023