Organizacja stałego dyżuru starosty, wójta, burmistrza, prezydenta miasta – 05.03.2024

Rejestracja na szkolenie

    Dane uczestnika:

    Dane do faktury:

    Nabywca

    Odbiorca