Organizacja systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach w województwie, powiecie i gminie – 17.06.2021