Podziały i rozgraniczenia nieruchomości – 29.06.2023