Postępowanie z dokumentacją w świetle przepisów prawa archiwalnego – 23.05.2023