Praktyczne prowadzenie rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych – 21.09.2023