Realizacja oraz finasowanie zadań rządowych gminy z ustawy o dodatku węglowym oraz z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o „wsparciu odbiorców ciepła” (Dz.U. poz. 1967) – 17.10.2022

Skip to content