Regulacja stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych – nabycie prawa własności przez gminy – 08.02.2024