Szkolenie kancelaryjno-archiwalne. Postępowanie z dokumentacją w świetle przepisów prawa archiwalnego – 20.09.2021