Uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego i wojewodów związane z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw z 2023 r. w zakresie nabywania prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych – 19.12.2023