Upoważnienia i pełnomocnictwa w praktyce gmin i miast oraz poświadczanie własnoręczności i autentyczności podpisów – 25.08.2023

Skip to content