Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z orzeczeniami w roku 2023 – 16.06.2023

Skip to content