Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z orzeczeniami w roku 2023 – 17.10.2023

Skip to content