Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z orzeczeniami w roku 2024 – 11.01.2024