Zadania i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania kryzysowego – 17.01.2024