Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22.09.2023