Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.11.2023