12th International Conference

12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA 2018

  • – 4-7 czerwca 2018 r.
  • – Lublin – Hotel Mercure Centrum
  • – http://www.isema2018.org/

Fundacja Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje międzynarodową konferencję naukową o nazwie 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA 2018, która odbędzie się w dniach 4-7 czerwca 2018 r. w Lublinie.

Miło nam donieść, iż ISEMA jest międzynarodową konferencją odbywającą się cyklicznie w wielu krajach całego świata. W tym roku mamy zaszczyt gościć ją w naszym Kraju i naszym Mieście Lublinie. Stało sie tak za sprawą naszego partnera – Instytutu Agrofizyki PAN, który od wielu lat prowadzi badania z zakresu spektroskopii dielektrycznej, która to dziadzina jest przedmiotem zainteresowania naukowców odwiedzających niniejszą konferencję. Pokrótce: techniki pomiarowe spektroskopii dielektrycznej wykorzystywane są do badania właściwości materiałów wielofazowych na podstawie ich interakcji z polem elektromagnetycznym w szerokim zakresie częstotliwości od częstotliwości akustycznych do mikrofalowych.

Przykładowym zastosowaniem jest możliwość pozyskania informacji na temat zawartości wody i zasolenia w tychże ośrodkach, co ma zastosowanie w badaniach rolniczych, środowiskowych i przemysłowych. Dziedzina ta jest stosunkowo młoda. Rozwija się od kilkudziesięciu lat. Z satysfakcją możemy stwierdzić, iż nasz rodzimy Instytut Agrofizyki PAN posiada znaczące osiągnięcia w tym obszarze rozwijając zarówno metodę badawczą, tworząc urządzenia pomiarowe (TDR) jak też prowadząc badania i systemy pomiaru wilgotności gleb w Kraju i zagranicą. Badania te korelowane są również z wynikami zobrazowania satelitarnego sondy kosmicznej ELBARA. W ten sposób naukowcy Instytutu Agrofizyki PAN spodziewają się uzyskać ulepszone metody monitorowania stanu środowiska naturalnego oraz upraw rolnych na skalę globalną, zwłaszcza w świetle skutków zmian klimatu.

Jesteśmy zaszczyceni faktem, że jako Fundacja Polskiej Akademii Nauk możemy uczestniczyć w tym międzynarodowym przedsięwzięciu zmierzającym do integracji i wymiany informacji środowisk naukowych zajmujących się tą nową i obiecującą naukowo dziedziną, zwłaszcza że jednym z jej liderów jest Polska Akademia Nauk, której wspieranie jest misją naszej działalności.

Skip to content