Konkurs fotograficzno-filmowy – projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficzno-filmowym dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który organizujemy w ramach realizacji projektu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”. Założeniem konkursu jest „uchwycenie” na zdjęciu lub krótkim filmiku realizacji (promocji) wartości równości w życiu codziennym, tolerancji, szacunku wobec osób odmiennych kulturowo. Celem organizowanego konkursu […]

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/SDW/2024

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”, finansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”, zaprasza do składnia ofert w celu rozeznania rynku dotyczącego zapytania o realizację obsługi technicznej i medialnej spotkań. Przed rozpoczęciem realizacji […]

Czytaj więcej

Ogólnopolskie badanie uczniów na temat postaw wobec tolerancji i otwartości na wielokulturowość

Rozpoczęliśmy ogólnopolskie badanie uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych na temat postaw wobec tolerancji, otwartości na wielokulturowość oraz relacji pomiędzy uczniami w środowisku szkolnym. Badania w tym zakresie, bazujące na dotychczasowych ustaleniach naukowych, pozwolą na rozwijanie wiedzy naukowej na temat relacji pomiędzy tolerancją a integracją w szkołach, do których […]

Czytaj więcej

Konferencja „Od zdolności do mądrości efektywne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych”

Konferencja „Od zdolności do mądrości efektywne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych”, która była podsumowaniem projektu „talentON – Program wsparcia i rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej” odbyła się 15 grudnia w Centrum Transferu Wiedzy KUL w Lublinie. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z efektami realizacji założeń „Modelu wsparcia uczniów uzdolnionych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych”, […]

Czytaj więcej
Więcej aktualności