Rozpoczęcie pierwszej tury rekrutacji do projektu TalentON II

Rozpoczynamy rekrutację uczniów do projektu „TalentON II – opracowanie standardu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ucznia zdolnego”, w ramach którego przeprowadzona zostanie kompleksowa diagnoza psychologiczno-pedagogiczna uczniów zdolnych, uczęszczający do szkół z terenu województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów placówek z obszarów wiejskich. Pierwsza tura rekrutacji trwa od 4 kwietnia 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r., w czasie której wyłonimy maksymalnie 50 uczniów w wieku od 9 […]

Czytaj więcej

Monografia „Od zdolności do mądrości – model wspierania rozwoju uczniów zdolnych w systemie edukacji”

„Od zdolności do mądrości – model wspierania rozwoju uczniów zdolnych w systemie edukacji” – to tytuł naszej publikacji, która powstała dzięki realizacji Programu wsparcia talentON oraz zaangażowaniu uczestników projektu – uzdolnionych uczniów z lubelskich oraz mazowieckich szkół. Autorzy książki to członkowie Zespołu Naukowego, którzy przez 9 miesięcy pracowali z uczniami w trakcie zajęć grupowych i […]

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzno-filmowy – projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficzno-filmowym dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który organizujemy w ramach realizacji projektu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”. Założeniem konkursu jest „uchwycenie” na zdjęciu lub krótkim filmiku realizacji (promocji) wartości równości w życiu codziennym, tolerancji, szacunku wobec osób odmiennych kulturowo. Celem organizowanego konkursu […]

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/SDW/2024

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”, finansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”, zaprasza do składnia ofert w celu rozeznania rynku dotyczącego zapytania o realizację obsługi technicznej i medialnej spotkań. Przed rozpoczęciem realizacji […]

Czytaj więcej

Ogólnopolskie badanie uczniów na temat postaw wobec tolerancji i otwartości na wielokulturowość

Rozpoczęliśmy ogólnopolskie badanie uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych na temat postaw wobec tolerancji, otwartości na wielokulturowość oraz relacji pomiędzy uczniami w środowisku szkolnym. Badania w tym zakresie, bazujące na dotychczasowych ustaleniach naukowych, pozwolą na rozwijanie wiedzy naukowej na temat relacji pomiędzy tolerancją a integracją w szkołach, do których […]

Czytaj więcej
Więcej aktualności
Skip to content