Raport „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych”

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem zatytułowanym „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – stan i uwarunkowania”, który stanowi jeden z efektów projektu badawczego „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” (SONP/SN/548457/2022). Raport stanowi diagnozę percepcji […]

Czytaj więcej

Pierwsi uczniowie w Centrum Diagnozy Ucznia Zdolnego

Rozpoczęliśmy spotkania z uczniami zdolnymi – uczestnikami projektu „TalentON II – opracowanie standardu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ucznia zdolnego”, które w początkowym etapie służą  identyfikacji poziomu zachowań znamionujących określony typ uzdolnień, a także poznanie potencjalnych deficytów i zmapowanie najmocniejszych stron uczniów – „katalizatorów” rozwoju talentów. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna odbywa się w oparciu o opracowany, autorski model KOPUZ – […]

Czytaj więcej

Podziękowania za udział w konkursie

Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń w ramach ogólnopolskiego konkursu na opracowanie krótkiego filmu lub zdjęcia promującego tolerancję, równość, szacunek wobec osób odmiennych kulturowo, organizowanego w ramach projektu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”. Dziękujemy wszystkim autorom i autorkom nadesłanych materiałów. Otrzymaliśmy bardzo dużo prac konkursowych, które obecnie są oceniane przez Jury. Przypominamy, że z zgodnie […]

Czytaj więcej
Więcej aktualności
Skip to content