Zapytanie ofertowe nr 1/SDW/2024

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”, finansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”, zaprasza do składnia ofert w celu rozeznania rynku dotyczącego zapytania o realizację obsługi technicznej i medialnej spotkań.

Przed rozpoczęciem realizacji zadania Fundacja PAN przeprowadza zapytanie ofertowe w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajdują się w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania ofert.

Termin, do którego należy złożyć ofertę upływa: 08.02.2024 r. do godz. 15:00