Monografia „Od zdolności do mądrości – model wspierania rozwoju uczniów zdolnych w systemie edukacji”

„Od zdolności do mądrości – model wspierania rozwoju uczniów zdolnych w systemie edukacji” – to tytuł naszej publikacji, która powstała dzięki realizacji Programu wsparcia talentON oraz zaangażowaniu uczestników projektu – uzdolnionych uczniów z lubelskich oraz mazowieckich szkół.

Autorzy książki to członkowie Zespołu Naukowego, którzy przez 9 miesięcy pracowali z uczniami w trakcie zajęć grupowych i mentoringowych. Na bazie doświadczeń z realizacji programu oraz wiedzy naukowej opracowali monografię, w której zostały poruszone takie zagadnienia, jak:

 • Model wsparcia uczniów zdolnych opracowany w ramach programu talentON
 • TalentON – opis programu i wypracowanych rezultatów
 • Jak wspierać orientację zawodową uczniów zdolnych?
 • Jak wspierać promądrościową postawę uczniów zdolnych?
 • Jak rozwijać kreatywność uczniów zdolnych?
 • Jak wspierać zaangażowanie w naukę uczniów zdolnych?
 • Jak kształtować u uczniów zdolnych umiejętność efektywnego uczenia się?
 • Jak rozwijać motywację i samodyscyplinę uczniów zdolnych?
 • Jak efektywnie wykorzystywać multimedia w edukacji uczniów zdolnych?
 • Jak kształtować pozytywny klimat w szkole sprzyjający rozwojowi uczniów zdolnych?
 • Jak przeciwdziałać wykluczeniu uczniów zdolnych?
 • Jak wspierać odporność psychiczną i umiejętność radzenia sobie ze stresem uczniów zdolnych?

Wskazówki i ćwiczenia proponowane w naszej publikacji z pewnością będą przydatne w rozwijaniu potencjału uczniów w postaci zdolności ogólnych i innych zdolności kierunkowych. Publikację w pierwszej kolejności przekażemy szkołom, które zgłosiły się do projektu.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”. Projekt: „@talentON – Program Wsparcia i Rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej”; nr projektu NdS/529081/2021/2022.

Skip to content