Konkurs fotograficzno-filmowy – projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficzno-filmowym dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który organizujemy w ramach realizacji projektu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”. Założeniem konkursu jest „uchwycenie” na zdjęciu lub krótkim filmiku realizacji (promocji) wartości równości w życiu codziennym, tolerancji, szacunku wobec osób odmiennych kulturowo.

Celem organizowanego konkursu jest propagowanie postaw tolerancji i szacunku wobec osób odmiennych kulturowo, czyli pochodzących z innego państwa niż Polska, jak również zwiększenie wrażliwości uczniów na problemy nietolerancji i dyskryminacji.

Tematem konkursu jest przedstawienie realizacji wartości tolerancji, szacunku wobec osób odmiennych kulturowo oraz równości w życiu codziennym za pomocą:

  • zdjęcia: pojedynczych fotografii lub grupy zdjęć tworzących fotoreportaż;
  • filmu o dowolnej konwencji (np. reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego, teledysku itp.), nagranego przy zastosowaniu dowolnej techniki, o długości nieprzekraczającej 90 sekund.

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 30 kwietnia 2024 r. Pula nagród w konkursie wynosi 5.500 zł.

Szczegółowe informacje, w tym Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wyjaśnienie sposobu przesyłania projektów konkursowych znajdują się w na stronie internetowej projektu – szkolawszystkich.pl – w zakładce KONKURS.

Projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Skip to content