14. Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna (ICA 2023)

Fundacja Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk zapraszają na 14. Międzynarodową Konferencję Agrofizyczną (ICA 2023), która odbędzie się w Lublinie dniach 11-13 września 2023 r.

Naszą intencją jest, aby ICA gromadziła naukowców, których przedmiotem zainteresowania są szeroko rozumiane: gleba, rośliny, żywność, bioprodukty a także zmiany klimatyczne. Spotkanie w ramach Konferencji ma na celu stworzenie interdyscyplinarnego forum naukowego, którego troską jest rozwój zrównoważonego rolnictwa i środowiska. Konferencja to okazja do poznania aktualnego stan wiedzy oraz uzyskania opinii specjalistów zajmujących się podejściem zarówno eksperymentalnym, jak i teoretycznym z różnych dyscyplin naukowych. Wydarzenie ma na celu również nawiązanie, utrwalenie i rozwój sieci kontaktów dla przyszłych wspólnych badań nad systemem gleba-roślina-klimat oraz umożliwienie podjęcia przyszłych badań, w tym w ramach wspólnych projektów.

 1. ICA składać się będzie z 6 warsztatów:
 • Struktura owocu
 • Różnorodność biologiczna mikroorganizmów i odporność roślin
 • Biologia przemian – procesy mikrobiologiczne związane z przemianami gazów cieplarnianych w ekosystemach naturalnych i agroekosystemach
 • Metrologia i modelowanie procesów agrofizycznych
 • Właściwości fizykochemiczne surowców roślinnych
 • Fizykochemia degradacji i remediacji gleb

W ramach Konferencji odbędą się także otwarte wykłady popularnonaukowe, które poprowadzi Prof. Marc E.G. Hendrickx, reprezentujący Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia).

Wszystkich zainteresowanych tematyką technologii żywności zapraszamy na otwarte wykłady transmitowane online, podczas których Profesor Marc E.G. Hendrickx omówi m.in. jaki wpływ ma przetwarzanie żywności na jej jakość i aspekty zdrowotne:

 • 11 września br., godz. 9:30 – temat: „The impact of processing on quality and health related aspects of foods”;
 • 12 września br., godz. 9:00 – temat: „Process-structure-function relations of cell wall materials in food systems”.

Linki do transmisji poszczególnych wykładów zostaną umieszczone na stronie Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz 14. Międzynarodowej Konferencji Agrofizycznej.

Wykłady odbędą się w ramach wizyty Profesora realizowanej w Lublinie w dniach 10-14 września br., na zaproszenie Instytutu Agrofizyki PAN. Przyjazd Profesora wizytującego odbywa się w ramach II edycji miejskiego Konkursu „Visiting Professors in Lublin”. Projekt ten pozwala na wsparcie organizacji wizyt uznanych i wybitnych naukowców oraz ludzi biznesu w Lublinie.

Długofalowym celem badań Laboratorium Technologii Żywności Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), którym kieruje Profesor Marc E.G. Hendrickx, jest zrozumienie i ilościowe określenie relacji proces-struktura-funkcja systemów żywnościowych. Uzyskane wyniki są wykorzystywane w optymalizacji procesów żywnościowych oraz docelowej funkcjonalności produktów spożywczych.

Więcej informacji na temat miejskiego programu Visiting Professors.

Wykład realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu Visiting Professors in Lublin.

Organizatorzy:

 • Instytut Agrofizyki PAN
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk
 • Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

 

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka – nr projektu DNK/SN/512082/2021 – kwota dofinansowania 212 000,00 zł, całkowita wartość projektu 307 750,00 zł.

Conference co-financed from the state budget under the program of the Minister of Education and Science entitled Perfect Science – project number DNK/SN/512082/2021 – co-financing amount 212 000,00 zł, total project value 307 750,00 zł.

Skip to content