14. Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna (ICA 2023)

Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Instytutem Agrofizyki PAN zaprasza na 14. Międzynarodową Konferencję Agrofizyczną, która odbędzie się w Lublinie dniach 11-13 września 2023 r.

Naszą intencją jest, aby ICA gromadziła naukowców, których przedmiotem zainteresowania są szeroko rozumiane: gleba, rośliny, żywność, bioprodukty, a także zmiany klimatyczne. Spotkanie w ramach Konferencji ma na celu stworzenie interdyscyplinarnego forum naukowego, którego troską jest rozwój zrównoważonego rolnictwa i środowiska. Spodziewamy się poznać aktualny stan wiedzy oraz uzyskać opinie specjalistów zajmujących się podejściem zarówno eksperymentalnym, jak i teoretycznym z różnych dyscyplin naukowych. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do utrwalenia, nawiązania i rozwoju sieci kontaktów dla przyszłych wspólnych badań nad systemem gleba-roślina-klimat oraz umożliwi podjęcie przyszłych badań, w tym w ramach wspólnych projektów. Olbrzymią wartością Konferencji ICA jest promocja Lubelskiego Ośrodka Naukowego w szczególności Instytutu Agrofizyki PAN.

14. ICA składać się będzie z 6 warsztatów:

  • struktura owocu
  • różnorodność biologiczna mikroorganizmów i odporność roślin
  • biologia przemian – procesy mikrobiologiczne związane z przemianami gazów cieplarnianych w ekosystemach naturalnych i agroekosystemach
  • metrologia i modelowanie procesów agrofizycznych
  • właściwości fizykochemiczne surowców roślinnych
  • fizykochemia degradacji i remediacji gleb

https://fb.me/e/2Onga5k3F

 

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka – nr projektu DNK/SN/512082/2021 – kwota dofinansowania 212 000,00 zł, całkowita wartość projektu 307 750,00 zł.

Conference co-financed from the state budget under the program of the Minister of Education and Science entitled Perfect Science – project number DNK/SN/512082/2021 – co-financing amount 212 000,00 zł, total project value 307 750,00 zł.

Skip to content