Badanie w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zakończyła badanie dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych w obszarze diagnozowania zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Ankiety badawcze wypełniło niemal 120 000 respondentów, co przekłada się na wartość ponad 23 500 000 odpowiedzi. W nadchodzących tygodniach eksperci i naukowcy Fundacji PAN przeanalizują uzyskane wyniki, które posłużą do opracowania modeli wsparcia dla dzieci, młodzież i rodziców. Dzięki badaniu kadra nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych zostanie wyposażona w efektywne narzędzia zapobiegania psychologicznym następstwom pandemii COVID-19 w środowisku szkolnym.

Pełne wypełnienia kwestionariuszy w diagnozie w poszczególnych badanych grupach:

  • uczniowie klas 1-3: 10455
  • rodzice uczniów klas 1-3: 11672
  • uczniowie klas 4-8: 21165
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych: 31222
  • rodzice/opiekunowie dzieci: 28019
  • pedagodzy/psychologowie szkolni: 1988
  • nauczyciele: 15286

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w badaniu.

Skip to content