Bądź aktywny – postaw na siebie WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Informujemy, iż od kwietnia w projekcie „Bądź aktywny – postaw na siebie” zostało zrealizowane zadanie 1: „Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika” przez pierwszą i drugą grupę.

W dniach 15-30.05.2018 r. zaplanowane jest zrealizowanie „Indywidualnego poradnictwa psychologicznego” w ramach zadania 2: „Blok miękkich kompetencji społecznych” dla pierwszej grupy. Druga grupa odbywa te zajęcia w dniach 21.05.2018 – 7.06.2018.  Celem zajęć jest zebranie i analiza informacji, określenie problemu, wyznaczenie planu działania, przegląd wykształcenia, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych Uczestników Projektu.

Na czerwiec zaplanowane jest zrealizowanie „Bloku miękkich kompetencji społecznych”, „Indywidualnego poradnictwa psychologicznego” oraz „Grupowego treningu interpersonalnego” dla pierwszej i drugiej grupy. Ponadto odbędzie się „Blok miękkich kompetencji zawodowych” dla grupy 1, w ramach którego Uczestnicy wezmą udział w 3 modułach tj. „Zawodowe kompetencje interpersonalne”, „Rynek pracy i warsztat edukacyjny” oraz „Warsztat autoprezentacji”. Celem „Zawodowych kompetencji interpersonalnych” jest rozwój najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji osobistych i społecznych oraz wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy. „Rynek pracy i warsztat edukacyjny” ma na celu przedstawienie charakterystyki rynku pracy, porównanie oczekiwań pracodawców z posiadanymi kompetencjami pracowników, planowanie ścieżki zawodowej, kształcenie ustawiczne. Podczas „Warsztatów autoprezentacji” uczestnicy mają możliwość podniesienia umiejętności adekwatnego reagowania na manipulacje, zwiększenie świadomości czynników odpowiedzialnych za wywierane wrażenie oraz kreowanie wizerunku w oparciu o lepszą znajomość siebie, a także poznanie taktyki autoprezentacji.

Skip to content