Bądź aktywny – postaw na siebie WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Informujemy, iż w terminie 14.05-19.05 pierwsza grupa Uczestników projektu „Bądź aktywny –postaw na siebie” brała udział w grupowym treningu interpersonalnym w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji społecznych. Celem zajęć było nauczenie uczestników jak spostrzegać oraz rozumieć innych ludzi i samych siebie, jak  wyrażać własne myśli i uczucia oraz uważnie słuchać ze zrozumieniem. Psycholog przedstawił Uczestnikom sposoby rozwiązywania  problemów i konfliktów międzyludzkich oraz możliwości uczenia się w oparciu o doświadczenia osobiste.

W terminie 05.05 – 26.05 pierwsza grupa uczestników projektu realizuje warsztaty grupowe –zawodowe kompetencje interpersonalne, rynek pracy i warsztat edukacyjny, warsztat autoprezentacji w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji zawodowych.  Celem  zawodowych kompetencji interpersonalnych jest rozwój najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji osobistych i społecznych, wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy. Rynek pracy i warsztat edukacyjny  ma na celu przedstawienie charakterystyki rynku pracy, oczekiwań pracodawców a posiadanych kompetencji pracowników, planowanie ścieżki zawodowej, kształcenie ustawiczne. Podczas zajęć z warsztatów autoprezentacji uczestnicy mają możliwość podniesienia umiejętności adekwatnego reagowania na manipulacje, zwiększenie świadomości czynników odpowiedzialnych za wywierane wrażenie oraz kreowanie wizerunku w oparciu o lepszą znajomość siebie a także poznanie taktyki autoprezentacji.

W dniach 30.04 – 09.05 druga grupa uczestników brała  udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji społecznych. Podczas zajęć psycholog zbiera i poddaje analizie informacje na temat Uczestnika Projektu, określa jego problemy, wyznacza plan działania. Spotkania służą dokonaniu przeglądu wykształcenia, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych, przeprowadzenia badań z wykorzystaniem testowych standaryzowanych narzędzi, określeniu indywidualnych predyspozycji/preferencji Uczestników Projektu.

W okresie 21.05 – 26.05 druga grupa uczestników  bierze udział w grupowym treningu interpersonalnym w ramach zadania: Blok miękkich kompetencji społecznych. Grupa trzecia w terminie 16.05 – 19.05 realizowała indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których opracowane zostały Indywidulane Plany Działania, natomiast od 21.05 do 29. 05 realizuje indywidualne spotkania z psychologiem.