Bezpłatne webinary

W ramach udzielanego bezpłatnego doradztwa dla uczestników projektu STRATEGOR, doradcy specjalistyczni Fundacji PAN zapraszają do skorzystania z nowej formy wsparcia – webinarów, czyli warsztatów internetowych.

Tematami bieżących spotkań są:

  • Monitoring SRPS – Jak przygotować raport monitoringowy SRPS?
  • Budżet – Jak opracować budżet w SRPS?
  • Diagnoza – Jakie dane wykorzystać do opracowania diagnozy strategicznej?

W kolejnych miesiącach lista tematów, które odnoszą się do nowego Podręcznika metodycznego, służącego do prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych, będzie systematycznie poszerzana.

Szczegółowe informacje, terminy spotkań oraz sposób zgłaszania się na webinaria znajdują się na stronie projektu STRATEGOR – www.projektstrategor.pl

Skip to content