Dobre wykształcenie – Lepsza Praca

Działania w projekcie: „Dobre wykształcenie – Lepsza Praca”

Działania zakończone

– Doposażenie szkół – zakup sprzętu/materiałów dydaktyczne do pracowni praktycznej nauki zawodu

Działania w tarkcie realizacji:

– Szkolenia specjalistyczne (z możliwością uzyskania dodatkowych kwalifikacji) rozwijające kompetencje uczniów

– Szkolenia/kursy kwalifikacyjne doskonalące umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu

– Staże u pracodawców w branżach związanych z kierunkiem kształcenia (II tura staży od lipca 2018)

Skip to content