Dotacje na zakładanie własnej działalności gospodarczej – Projekt Przedsiębiorcy to MY!

Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 Stycznia 2017r. realizuje projekt „Przedsiębiorcy to my”, którego celem jest utworzenie na terenie Województwa Lubelskiego 50 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw. Właścicielami będą reprezentantki i reprezentanci grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy.

Jego realizacja odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Dotychczas dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymało 49 osób. 

Więcej informacji

Skip to content