12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA 2018)

Opis

 

W dniach 4-7 czerwca 2018 roku odbyła się międzynarodowa konferencja pt. 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA 2018). Konferencja dofinansowana została w ramach zadania: Organizacja Międzynarodowej Konferencji – 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA 2018) – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Konferencja ma charakter cykliczny. Jej celem była popularyzacja nauki, zacieśnienie kontaktów, wymiana wiedzy, doświadczeń oraz wymiana informacji, a także integracja środowiska naukowego wokół zagadnień w zakresie teorii, metrologii i praktycznego zastosowania rezultatów badań związanych z szerokopasmowym oddziaływaniem fal elektromagnetycznych na materiały, w szczególności w celu oceny stanu i ilości wody w nich zawartej.

Konferencje ISEMA zapewniają interdyscyplinarną platformę wymiany doświadczeń i dyskusji na temat najnowszych wyników badań naukowych dotyczących poznania, rozwoju i zastosowania elektromagnetycznych technik pomiaru wilgotności. Techniki te posiadają istotne znaczenie zarówno w gospodarce w zakresie oceny wilgotności materiałów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, jak też co niezwykle ważne, w badaniach środowiskowych i rolniczych (pomiar wilgotności gleb – kontekst produkcji rolnej jak też wpływ na zmiany klimatu). Na marginesie należy dodać, iż jednym z najważniejszych osiągnięć Instytutu Agrofizyki PAN jest wykorzystanie spektroskopii dielektrycznej do celów pomiarów wilgotności i zasolenia gleb i materiałów. Instytut opracował (i nadal prowadzi rozwój sond i urządzeń pomiarowych).

Konferencja ISEMA 2018 dotyczyła wszystkich problemów istotnych zarówno dla zjawisk fizycznych jak również technologicznych aspektów dotyczących elektromagnetycznych technik pomiarowych do określania ilości wody materiałach i właściwości elektromagnetycznych materiałów tych materiałów. Konferencja koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

 • Statyczne i dynamiczne oznaczanie wilgotności w materiałach I produktach rolniczych.
 • Pomiar i monitoring wilgotności gleby, śniegu oraz składowisk odpadów.
 • Określanie fizycznych właściwości materiałów metodami elektromagnetycznymi.
 • Sensory elektromagnetyczne w domenie czasu I częstotliwości do wyznaczania wilgotności.
 • Spektroskopia dielektryczna i jej zastosowania.
 • Dielektryczne właściwości wody w materiałach wiązanej różnymi mechanizmami oddziaływań cząsteczkowych.
 • Teoria i zastosowanie reguł i formuł dotyczących mieszanin dielektrycznych.
 • Metody numeryczne w zastosowaniu do propagacji fal elektromagnetycznych w dyspersyjnych I stratnych dielektrykach.
 • Relaksacyjne właściwości dielektryczne wody w biologicznych substancjach i komórkach.
 • Integracja radiowych i mikrofalowych technik pomiarów dielektrycznych z innymi technikami pomiarowymi takimi jak spektroskopia impedancyjna, spektroskopia w podczerwieni, NMR, itp.
 • Zastosowania w inżynierii lądowej i wodnej, rolnictwie, przemyśle, itp.
 • Standaryzacja metod pomiarowych

W konferencji wzięły udział osoby z 49 jednostek, w tym z 5 przedsiębiorstw. Wśród uczestników znaleźli się goście z: Polski, Niemiec, Norwegii, Francji, Izraela, USA, Nowej Zelandii, Australii, Japonii, Tajwanu, Słowenii, Finlandii, Włoch.

Liczba uczestników prezentujących referaty: 37
Liczba uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe: 24
Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych: 64,86%
Procentowy udział uczestników prezentujących referaty, reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe: 64,86%

W celu podwyższenia rangi naukowej konferencji oraz zwiększenia stopnia spopularyzowania jej efektów Komitet Organizacyjny postarał się o uzyskanie sponsoringu technicznego Polskiej Sekcji IEEE, a artykuły konferencyjne są w trakcie zgłaszania do internetowej bazy IEEE Xplore, co znacząco podnosi międzynarodowy prestiż konferencji.

Trzystronicowe angielskojęzyczne artkuły uczestników zostały zrecenzowane przez 26 członków Komitetu Naukowego z całego świata. W ramach konferencji powstała publikacja „proceedings” pt. “2018 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA), zawierająca zaakceptowane artykuły, spełniająca wszystkie wymogi IEEE (ISBN 978-1-5386-4591-8; IEEE Catalog Number: CFP18IWF-PRT).

Uczestnicy konferencji  mają możliwość do opublikowania swoich pełnych prac w specjalnych numerach następujących czasopism (Open Access):

 • International Agrophysics (IF: 0.967, publikacje pojawią się w pierwszym numerze w 2019 roku),
 • Sensors – “Special Issue of SENSORS (IF: 2.677) – “Selected Papers from ISEMA 2018”.

Konferencja ISEMA 2018 cieszyła się wielkim uznaniem, padło wiele miłych słów min. od prof. Yuri Feldman’a (Hebrew University in Jerusalem, Applied Physics Department, Soft Condensed Matter Laboratory, Israel), dotyczących zarówno Lublina jak i Organizatorów.

Organizatorzy

Organizatorami ISEMA 2018 byli:

 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (Polska),
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Polska).

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący: Wojciech Skierucha – IA PAS Lublin, Poland
Ko-przewodniczący:
Andrzej Wilczek – IA PAS, Lublin, Poland
Arkadiusz Lewandowski – Warsaw University of Technology, Poland
Agnieszka Szypłowska – IA PAS, Lublin, Poland
Marcin Kafarski – IA PAS, Lublin, Poland
Agata Pacek-Bieniek – IA PAS, Lublin, Poland
Jarosław Zdunek – IA PAS, Lublin, Poland

Komitet Naukowy:

Marco Bittelli – University of Bologna, Department of Agricultural Sciences, Italy
Frank Daschner – Kiel University, Faculty of Engineering, Institute of Electrical Engineering and Information Technology (EEIT), Germany
Richard Dudley – National Physical Laboratory, Teddington, UK
Yuri Feldman – Hebrew University in Jerusalem, Applied Physics Department, Soft Condensed Matter Laboratory, Israel
Shmulik Friedman – Institute of Soil, Water and Envrionmental Sciences (ARO), The Volcani Centre, Bet Dagan, Israel
Christof Huebner – Mannheim University, Institute for Industrial Data Processing and Communication (IDK), Germany
Scott Jones – Utah State University, Department Of Plants, Soils And Climate, Logan, UT, USA
Udo Kaatze – Georg-August-Universität Göttingen, Faculty of Physics, Germany
Jerzy Krupka – Warsaw University of Technology Department of Electronics and Information Technology, Poland
Tuami Lasri – University of Lille, Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologies (IEMN), France
Ebbe Nyfors – Emerson Process Management Roxar, Norway
Roberto Olmi – IFAC-CNR Institute of Applied Physics, Italy
Kazimierz Orzechowski – University of Wrocław, Faculty of Chemistry, Poland
Marian Paluch – University of Silesia in Katowice, Institute of Physics, Division of Biophysics and Molecular Physics, Poland
Jürgen Sachs – Technical University Ilmenau, Electronic Measurement Research Laboratory, Germany
Wojciech Skierucha – Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Poland
Cezary Sławiński – Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Poland
Henryk Sobczuk – Lublin University of Technology, Department of Water Supply and Sewage Disposal, Poland
Pierre Sabouroux – Aix-Marseille Université, CNRS, Centrale Marseille – Institut Fresnel, France
Alexander Scheuermann – University of Queensland, School of Civil Engineering, Australia
Samir Trabelsi – US National Poultry Research Center, Quality and Safety Assessment Research Unit, Athens, Ga, USA
Jacek Ulański – Lodz University of Technology, Faculty of Chemistry, Department of Molecular Physics, Poland
Norman Wagner – Bauhaus-Universität Weimar, Materialforschungs- und Prüfanstalt (MFPA), Germany
Ian Woodhead – Lincoln Agritech Ltd., Lincoln University, New Zeland
Shin Yagihara – Tokai University, Department of Physics, Japan
Artur Zdunek – Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Poland

Sponsor Techniczny:

 • IEEE

Patroni Honorowi:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister MNiSW Jarosław Gowin
 • Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk
 • Polska Akademia Nauk – prof. Jerzy Duszyński
 • Politechnika Warszawska – J.M. Rektor prof. Jan Szmidt

Patroni Medialni:

 • Sensors
 • Dziennik Wschodni
 • Polskie Radio Lublin
 • TVP3 Lublin

Sponsorzy:

 • GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o.
 • Multiwave Innovation Ana Luisa Antunes Neves
 • QWED Sp. z o.o.
 • Tespol Sp. o.o.
 • E-Test Sp. z o. o.
Skip to content