13th International Conference on Agrophysics „Agriculture in changing climate”, 15-16 listopada 2021, Lublin – zapowiedź

Opis

Międzynarodowa konferencja o wpływie zmian klimatu na rolnictwo odbędzie się 15-16 listopada 2021 w Lublinie. Ideą konferencji jest zacieśnienie kontaktów, integracja, wymiana wiedzy, doświadczeń oraz informacji w kręgu środowiska naukowego skoncentrowanego wokół zagadnień nauk rolniczych – w tym roku ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu, jako coraz dotkliwiej odczuwalnego czynnika zagrażającego współczesnemu światu. Wydarzenie odbędzie się w formule on-line.

Rolnictwo wpływa na środowisko oraz klimat, jak też poddaje się wpływowi tegoż klimatu (susze, zanieczyszczenia wód, gleb i powietrza oraz coraz częściej i coraz częstsze gwałtowne klęski żywiołowe). Intensywne działania agrarne mają również istotny wpływ na jakość produkowanej żywności. Dlatego w wielu krajach na całym świecie trwają badania naukowe, nad różnorodnymi czynnikami związanymi z rolnictwem z uwzględnieniem jego zrównoważenia.

Organizowana Konferencja stanowi płaszczyznę wymiany informacji o stanie wiedzy różnych środowisk naukowych z całego świata z opcją nawiązywania różnorodnej współpracy naukowej w tej tematyce.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Konferencji www.agrophysics.org

Konferencja dofinansowana w ramach zadania: Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna: Gleba, Roślina, Klimat/ International Conference on Agrophysics (ICA): Soil, Plant & Climate – zadanie finansowane w ramach umowy nr 585/P-DUN/2019 ze środków Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

Konferencja dotyczyć będzie następujących zagadnień naukowych:

  • Klimat i rolnictwo
  • Właściwości gleb
  • Bioróżnorodność
  • Gazy cieplarniane
  • Żywność i bioprodukty
  • Metrologia w rolnictwie

Zagadnienia te nieustannie zwiększają swoje znaczenie, zarówno w kontekście globalnego wzrostu populacji i konieczności jej wyżywienia, jak też poruszają tematykę wpływu zmian klimatu na produkcję rolną, ale także jakość produkowanej żywności (wpływ na zdrowie człowieka).

Organizatorzy

PATRONAT HONOROWY:

Skip to content